מידע חשוב למשתתפי הטיולים,
יש לקרוא בעיון מסמך משפטי זה לפני היציאה וההשתתפות בכל טיול.

הסכם בינך לביני, חגית סימן טוב, מורת-דרך, מדריכת הטיול,
לאישור ההסכם, תתבקש חתימה עליו בתחילת הטיול.
המסמך להלן נכתב בלשון נקבה אך פונה לגברים ולנשים כאחד.

על אף שמדריכת הטיול לקחה את האחריות לספק לך תמיכה ואספקה כדי שתוכל ליהנות מהטיול,
ואף על פי שייתכן כי אינך בהכרח מיומן, אנו מבקשים להזכיר לך כי טיול זה אינו נטול סיכונים ואינו מכוסה בביטוח.

על סיכונים מסוימים אי-אפשר לוותר מבלי לפגוע באופיו הייחודי של הטיול.
אותם סיכונים אשר מביאים ליצירתו ולאופיו הייחודי של הטיול יכולים לגרום לנזק או אובדן לציודך האישי, לפגיעה פיזית או מחלה, או במקרים קיצוניים למקרי טראומה (לא עלינו).

אינני מעוניינת להפחיד אותך או להוריד את ההתלהבות שלך מהטיול, אך חשוב לי שתדעי מראש למה לצפות ושתדעי על הסכנות הגלומות בהשתתפות בטיול.

האתרים בהם מתקיימים הטיולים אינם מכילים שירותי אבטחה.
שהות בטיול יכולה לכלול חשיפה לתנאי מזג האוויר, חרקים ארסיים, חיות בר, אנשים זרים ולכל סכנה אחרת אליה נחשפים במהלך שהות בטבע.
תאונות או פציעות כתוצאה מהתנהלות לא נכונה אינן בתחום האחריות של מדריכת הטיול.

המדריכה הקדישה מזמנה בכדי לקיים את הטיול בדרך מאפשרת וחווייתית.
בתור משתתפת מרצונך החופשי עליך לקבל את כלל הסיכונים, המפגעים, הפגיעות הפוטנציאליות, והאובדנים אשר עלולים להיגרם כתוצאה מהנוכחות שלך בטיול.

נטילת סיכונים:
הנני לוקח/ת אחריות מלאה על הסיכונים או הנזקים, גופניים או פסיכולוגיים מכל סוג.

ביטוח: הנני מבינ/ה כי ההשתתפות בטיול אינה כוללת פוליסת ביטוח המכסה את נוכחותי. בנוסף לכך אני מודעת לכך שאני צריכה לבדוק את כיסוי הביטוח האישי שלי בכדי לקבוע את ההלימות לפעילות שאני או ילדי מבצעים במהלך הטיול.

בריאות: אני מאשרת כי אני מסוגלת וכשירה להשתתף בפעילויות פיזיות שיועברו בקורס, ולוקחת על עצמי את האחריות על היכולות הגופניות שלי, לגבי המסוגלות שלי לבצע פעולות מעין אלו.

אני מתחייבת ומצהירה כי אני לא מכירה שום סיבה רפואית בגינה אני לא צריכה להשתתף בפעילויות שיתקיימו בטיול, כולל אלו אשר יתרחשו מחוץ לתחום אתר הטיול או בסביבתו.

שם מלא:_____________________
ת.ז:_________________________ 
למשתתפים מתחת לגיל 18
שם ילד/ה _____________________
ת.ז:_________________________ 
טלפון להתקשרות במקרה חרום (לא עלינו):
___________________________ 
  תאריך:_______________________
חתימה:_______________________ 
שם וקרבה של בעל הטלפון למקרי חירום:
___________________________